Statek Čtyřkoly

Kompletní rekonstrukce objektu
Hospodářské i obytné stavby jsme kompletně zrekonstruovali v celé šíři stavebních prací, dům vybavili vestavěným bazénem a modernizovali topný systém zapojením kaskády úsporných kotlů Vaillant.