Polyfunkční dům, Kolovraty – Ve Skále

Kompletní stavba polyfunkčního domu na klíč
Ve víceúčelovém objektu jsme provedli realizaci a výtahu, vybavili jsme stavbu bazénem a posilovnou a instalovali tepelná čerpadla. Stavební práce probíhaly částečně ve skalním podloží.